प्रथम त्रैमासीक परिक्षाको परिक्षाफल आगामी मिति २०७९/०४/१८ आइतबार दिनको १ बजे देखि ३ वजे सम्म विद्यालय प्राङ्गणवाट वितरण गरिने छ |

Share via
Copy link
Powered by Social Snap