Babylon Doko Recyclers Club

Babylon Doko Recyclers Club

Doko Recyclers Club of Babylon National School organized an awareness program for it’s club members on how to place the bio-degradable and non-degradable waste materials. #BNS #BabylonNationalSchool #ISAReaccreditedBNS #ISAReaccreditedSchool...
राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना National Paddy Day #BabylonNationalSchool

राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना National Paddy Day #BabylonNationalSchool

राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना । असार १५ लाई रोपाई को मध्यका रूपमा दही चिउरा खाने दिन पनि भनिएको हो । #NationalPaddyDay #BNS #BabylonNationalSchool #BabylonKinderworld #ISAReaccreditedBNS #ISAReaccreditedSchool #SchoolBasedonProgressiveLearningApproach...