राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना National Paddy Day #BabylonNationalSchool

राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना National Paddy Day #BabylonNationalSchool

राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना । असार १५ लाई रोपाई को मध्यका रूपमा दही चिउरा खाने दिन पनि भनिएको हो । #NationalPaddyDay #BNS #BabylonNationalSchool #BabylonKinderworld #ISAReaccreditedBNS #ISAReaccreditedSchool #SchoolBasedonProgressiveLearningApproach...