राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना ।
असार १५ लाई रोपाई को मध्यका रूपमा दही चिउरा खाने दिन पनि भनिएको हो ।

#NationalPaddyDay
#BNS #BabylonNationalSchool #BabylonKinderworld
#ISAReaccreditedBNS
#ISAReaccreditedSchool #SchoolBasedonProgressiveLearningApproach
#ISA_Reaccredited_School
#School_Based_on_Progressive_Learning_Approach

Share via
Copy link
Powered by Social Snap