आदरणीय अभिभावक ज्यू,  उपर्युक्त सम्बन्धमा यस बेबिलोन नेशनल स्कूलले आफ्ना अभिभावकहरुलाई समयमै सूचना पु¥याउन र सजिलो तरिकाले सूचना पु¥याउन सहयोग गर्ने हेतुले आजबाटै लागू हुने गरि बेबिलोन हेल्पलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी गराउँदछ । यो सेवा बेबिलोन नेशनल स्कूलको महत्वपूर्ण एवं आकस्मिक जानकारीका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
नोट ः– डायल गर्नुपर्ने नं. –  १६१८०१४१०८९०५

Share via
Copy link
Powered by Social Snap